در باغچه افکار

 

 

گاهی آدم دل اش فقط یک “دوستت دارم” می خواهد که نمیرد!*

گاهی تنها چیزی که نیاز است
یک آغوش، یک کلمه مهربانی،
یک لبخند، دستی بر شانه
یا شخصی است که بگوید همه چیز خوب پیش می رود.
همین ها می تواند تفاوت زیادی ایجاد کند.

 

* افشین صالحی