مرداد ۶, ۱۳۹۳ - ۵:۴۹ ب.ظ ۴ دیدگاه

گاهی کسی که به راحتی رها می کنی
همان کسی است که در هوای طوفانی با شما خواهد بود.

مرداد ۶, ۱۳۹۳ - ۳:۰۳ ب.ظ ۲ دیدگاه

همانطور که نباید هنگام گرسنگی به مغازه ی خوار و بار فروشی بروید
زمانی که احساساس تنهایی می کنید در مورد یافتن عشق نیز دقت کنید.
در هر دو مورد ممکن است با موارد ناسالمی هیجانزده شوید.

مرداد ۵, ۱۳۹۳ - ۳:۳۹ ب.ظ ۲ دیدگاه

برای کسانی که ترکتان می کنند قدردان باشید
چون با ترکشان ،
در فضایی که آنها رهایتان کرده اند
قدرت رشد می یابید.

مرداد ۵, ۱۳۹۳ - ۳:۳۶ ب.ظ ۲ دیدگاه


اغلب یک قلب مهربان آمدن قلبی با نیت بد را نمی بیند.
خودتان را برای آسیبی که کسی باعثش شده ببخشید.

یک تصمیم اشتباه پایان زندگی نیست.

مرداد ۴, ۱۳۹۳ - ۸:۳۵ ق.ظ ۱ دیدگاه


چگونگی پرداختن و رسیدگی به آن
و به این تشخیص رسیدن
که سرنوشت تان درواقع مهم تر از آن یک اشتباه است
بسیار مهم است.

فقط عشق اینجاست

مرداد ۱, ۱۳۹۳ - ۱:۴۷ ب.ظ ۲ دیدگاه

با ملایمت نورتان را

ون هیچ قضاوتی

بر همه ی قسمت های سایه دار

خودتان بتابانید و
در این فرایند با

درخشندگی خود واقعی تان آشنا شوید.

تیر ۲۹, ۱۳۹۳ - ۵:۰۹ ب.ظ ۳ دیدگاه

 

هرگز تنها نیستی…
هرگز

کودک درون

تیر ۲۷, ۱۳۹۳ - ۳:۱۲ ب.ظ ۳ دیدگاه

پرده ها را از سایه های پشیمانی کنار بزن.
برای آزادی کودک درونی که منتظربازی و مشتاق کشف همه ی احتمالات است،
نیازی به افسوس برای دیروز نیست.

دعا

تیر ۲۵, ۱۳۹۳ - ۷:۰۲ ب.ظ ۳ دیدگاه

آنها که ز ما خبر ندارند
گویند:”دعا اثر ندارد”
خاموش که مشکلات جان را
جز دستِ خدای بر ندارد

تیر ۲۴, ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۱ ق.ظ ۳ دیدگاه

 

جایی که اهمیت دادن به دیگران مهم است،
زندگی جریان دارد.