وین دایر ۲۰۱۵- ۱۹۴۰

رویدادها و اوضاع و شرایط جایگاه شما را در زندگی تعیین نمی کنند،

بلکه فقط تواناییهایتان را محک می زنند.

وین دایر

وین دایر عزیز، ممنون از الهام بخشی هایتان و مرسی برای نور و عشقی  که در زندگی بسیاری از خواننده هایت  در سراسر دنیا آوردی.

روحت شاد.