سرخوشی های کوچک احمقانه، تریسی بورگان، ترجمه فیروزه مهرزاد، نشر پردیس دانش

فینالیست بهترین نویسنده رمان آمریکایی سال ۲۰۱۳
برنده طلایی گولدن کوئیل، مسابقه سالانه بین المللی برای تعالی در ارتباطات ۲۰۱۳
دارای ۵ ستاره در نقد مجله آرتی اکتبر ۲۰۱۲
فینالیست مسابقه گلدن هارت، نویسنده ی رمان آمریکایی با عامل های رمانیتک
مقام اول رمان نویس آمریکایی ایالت کانکتیکات در مسابقه نویسندگی برای تک عنوان معاصر  در سال

افسردگی

افسردگی، چه مجازات ظالمی.

نه تب می کنی، نه جوش می زنی. نه آزمایش خونی که با عجله در انتظار نتیجه انجام دهی.

فقط به آرامی تحلیل رفتن.

موذی مثل سرطان.

در اصل تجربه ای منزوی است.

اتاقی در جهنم با نام تان بر روی در آن.

مارتا منینگ