مار و پله ۲

من همیشه هنگام روبه رو شدن با حوادث غیر منتظره غافلگیر می‌شوم. گمان کنم به این دلیل باشد که این تصور باطل را دارم که شرایط باید دقیقا همانطور که می‌خواهم پیش رود. 
فرقی ندارد چه قدر خوب برنامه ریزی کرده باشید حوادث غیر منتظره حتی بهترین برنامه ریزی‌ها را خراب می‌کنند. ولی به این معنی نیست که شما باید از برنامه ریزی  یا تلاش برای رسیدن به هدفتان دست بردارید. اگر ترس از حواث غیر منتظره شما را ناراحت کند و در حالتی از غیرفعالی نگه دارد، هرگز برنده نخواهید بود.
گاهی افتادن در سرازیری و سقوط  کمک می کند سریع‌تر پیشرفت کنید.
اگر قبلاً بازی مار و پله را انجام داده باشید حتماً به یاد دارید که با آوردن شمارهٔ تاس درست می‌توانید با استفاده از نردبان هایی که وجود دارد در مسیر درست بالا روید. و برعکس با کمی بدشانسی با مار روبرو می‌شوید و عقب نشینی می‌کنید. با این حال گاهی سرازیری‌ها  شکست به نظر رسند، ولی فرصت دیگری به شما می‌دهند تا در مسیر کوتاهتری به بالا برسید.
عقب نشینی و حوادث غیر منتظره می‌تواند به همین روش در زندگی ما تاثیر بگذارد. هنگامی که احساس می‌کنید در حال عقب نشینی هستید و از هدفتان دور می‌شوید، نا امید کننده است. ولی گاهی آن عقب گردی‌ها به شما کمک می‌کند مسیرهای سریع تری رو به جلو پیدا کنید.
در زندگی بسیاری اوقات هنگامی که در شرایط بد قرار می‌گیریم، تشخیص نمی‌دهیم آن عقب نشینی‌ها فرصت‌هایی برای تغییر استراتزی‌هایمان یا روش‌های نویی خلق می‌کنند. در حین نا امیدی فراموش می‌کنید که آن عقب نشینی‌ها اغلب  درس‌های زیادی برای ما دارند.
بسیاری از مردم درست فبل از رسیدن به نردبانی که باعث پیشرفت شان می‌شود، تسلیم می‌شوند.