One thought on “

  1. درنا کوچولو says:

    اونی که شکستن قلبش هم منتج به تغییرش میشه به نوعی ذهنش باز میشه چراکه اگر موضوع /سوژه/فرد واقعا مناسب و شایسته بود و اساسا برداشت درستی وجود می داشت به شکستن قلب نمی انجامید
    و این نوشته من رو یاد این جمله انداخت که ذهن مثل چتر نجات باید باز بشه تا ادم رو نجات بده 🙂
    پاسخ: مرسی از توجه و حضورتان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *