از آنچه باعث احساس بدی در تو می شود دوری کن.

نیازی به توضیح یا معقول  نشان دادن رفتارت نیست.

به ندای قلبت گوش بده .

پند جان گوردون در کتاب اتوبوس انرژی را از یاد نبر

و از انگل های انرژی فاصله بگیر.

هنگامی که من با انگل های انرژی روبرو می شوم این کار را می کنم.

 

 

 

 

 

 

انرژی

هنگامی که از تلف کردن انرژی تان 

به صورت پشیمانی، عصبانیت و ترس

دست بر می دارید

انرژی بیشتری برای عشق، ایمان و

رسیدن به رویاهایتانبه دست می آورید.

اتوبوسی به نام انرژی. ده قانون برای بالا بردن انرژی مثبت در زندگی، شغل و کار گروهی

جان گورون

بله، من می توانم

– می خواهم دکتر شوم.
= نه نمی توانی. به تلاش زیادی نیاز دارد.
– بسیار خوب… خلبان چطوره؟
= نه نمی شود. پرواز خیلی خطرناکه.
– اه، پس مهندس می شوم، خوبه؟
= نه. ممکنه هرگز کار خوبی پیدا نکنی.
– اگر پذیرش یک دانشگاه خوب را بگیرم چطور؟
= نه، قبول نمی شوی. خیلی سخته.
– پس چطور است یک شرکت تاسیس کنم؟
= نه، خیلی ریسک داره و نیازمند پول زیادی است.
و این نه گفتن ها هرگز تمامی ندارد…
در این دنیا مردم به هزاران روش نه می گویند!!!
” نه، نمی توانی این کار را انجام دهی؛ نه تو اشتباه می کنی؛ نه، تو خیلی مسنی؛ نه تو خیلی جوانی؛ نه، تو خیلی ضعیفی؛ نه هرگز درست نمی شود…”
و با هر “نه” اعتماد به نفس تان را تحلیل می دهند.آنها نکات منفی دیدگاهشان آنقدر ادامه می دهند تا تسلیم شوید.
همانطور که جان گوردون در کتاب اتوبوس انرژی می گوید بعضی از افراد انرژی ات را مضاعف می کنند و تعدادی دیگر انرژی ات را تحلیل می برند، من به آنها می گویم انگل. اگر به آنها اجازه دهی، هدف و آرزویت را از بین می برند.
حالا زمان نادیدن گرفتن آن نه ها و پاسخ “بله، من می توانم” است.
هنگامی که به خودتان اثبات کردید که می توانید، همه شامل کسانی که هرگز از شما حمایت نکردند می گویند” ما می دانستیم که می توانی از پسش برآیی.”
تحت تاثیر شخص دیگر نباشید.
فقط به قلب تان گوش دهید و با اعتماد به نفس کار کنید…
شاید اشتباهاتی کنید و گاهی هم شکست بخورید… ولی اگر از شکست هایتان بیاموزید نتایج همیشه مثبت خواهد بود.
پس خودتان را باور داشته باشید، به خودتان اعتماد و قلب تان را دنبال کنید.

پشت ابرهای تیره

نگران نباش!

هنوز همین جاست!

فقط تو حالا نمی توانی آن را مشاهده کنی.

همانطور که جوی در کتاب اتوبوس انرژی می گوید:” هر جا که موردی منفی باشد،

موردی مثبت از انرژی مثبت را هم می شود پیدا کرد.

در پشت ابرهای تیره همیشه خورشید می درخشد.”

تو راننده ی اتوبوست هستی

همیشه به یاد داشته باش که تو راننده ی اتوبوست هستی.

این یکی از مهم ترین قوانین است.

چون اگر تو مسئول زندگی ات و هدایت اتوبوست نباشی،

نمی توانی آن را به هر کجا که دلت خواست ببری.

اگر تو راننده ی اتوبوست نباشی،

همیشه دچار وهم و خیال برنامه های مسافرانت می شوی.

با خودتان و دیگران صادق باشید.

اتوبوس انرژی : ده قانون برای بالا بردن انرژی مثبت در زندگی، شغل و کار گروهی

جان گوردون