در کلبه ای در جنگل

یک رویارویی عجیب…

یک شب نِیوِ، روی پل واترلو، با زنی عجیب به نام ایزابل برخورد

می‌کند. ایزابل بسته ای را به او می‌دهد و سپس از پل پایین می‌پرد و به زندگی اش پایان می‌دهد.

هدیه ای غیر منتظره…

دو هفته بعد، زمانی که زندگی نِیو در لندن به بن بست می‌رسد، هدیه ای شرایطش را عوض می‌کند. ایزابل، کلبه ای در یک جنگل را برایش به ارث گذاشته است.

رازی هولناک …

زمانی که نِیو در تاریکی شب  به جنگل می‌رسد، با کلبه ای ترسناک مواجه می‌شود که همه پنجره های آن را با میله پوشانده اند. به این ترتیب، خانه ی رویای او به بدترین کابوس زندگی اش تبدیل می‌شود. نیو  باید با کلبه ای دست و پنجه نرم کند که رازهایی تاریکی را در خود جا داده است.

 

 

در کلبه ای در جنگل؛ کاس گرین، فیروزه مهرزاد، نشر البرز