سرخوشی های کوچک احمقانه، تریسی بورگان، ترجمه فیروزه مهرزاد، نشر پردیس دانش

فینالیست بهترین نویسنده رمان آمریکایی سال ۲۰۱۳
برنده طلایی گولدن کوئیل، مسابقه سالانه بین المللی برای تعالی در ارتباطات ۲۰۱۳
دارای ۵ ستاره در نقد مجله آرتی اکتبر ۲۰۱۲
فینالیست مسابقه گلدن هارت، نویسنده ی رمان آمریکایی با عامل های رمانیتک
مقام اول رمان نویس آمریکایی ایالت کانکتیکات در مسابقه نویسندگی برای تک عنوان معاصر  در سال

قوانین محبت

همانطور که دوست دارید با شما رفتار شود با دیگران رفتار کنید.
از ” دوستت دارم” زیاد استفاده کنید. نوشته های حاوی کلمات محبت آمیز بنویسید.
از کلمات “لطفاً ” و” ممنونم” استفاده کنید.
ببخشید. هدیه دهید. به همه احترام بگذارید.
به خودتان و دیگران از نظر روحی یا جسمی آزار نرسانید.
یکدیگر را در آغوش بگیرید. گوش دهید. قسمت کنید.
قرض دهید. کمک کنید.
صبح به خیر بگویید. لبخند بزنید. تشویق کنید. الهام بخش باشید.
اهدا کنید. از یکدیگر تعریف کنید.
هنگامی که لباس جدیدی خریدید، لباس های قدیمی تان را ببخشید.
گل هدیه دهید. معذرت خواهی کنید.حمایت کنید.
اجازه دهید دیگران نبز نقش شان را ایفا کنند. عادلانه بازی کنید.
هر کار خوبی که از دستتان بر می آید انجام دهید.
با خودتان مهربان باشید.