گاهی هر کاری که انجام می دهید گویی اشتباه  پیش می رود

و همه بر علیه تان هستند،

آن هنگام بهترین زمان برای  اهمیتی ندادن است،

به نرمی برقصید و بخوانید این منم و این زندگی من است .

 

بیچاره آنها که رویا ندارند،

بیچاره تر آنها که فقط رویا دارند.

تا یه جایی میشه فقط با رویا زندگی کرد. از یه جایی به بعد اگه نیفتید در مسیر رفتن به سمتشان، کم کم تبدیل به کابوس می شوند. شاید هم فراموش شوند…

در این میان یه عده هستند که برای رویاهاشون تلاش

می کنند، آنها خوشبختند.