خوشبخت و شاد باش و به دیگران هم کمک کن تا این چنین زندگی کنند

 

خوشبختی دات آی آر پنج ساله شد.

امیدوارم هر یک از ما بتوانیم زندگی پر از نور، عشق، خوشبختی و شادی داشته باشیم

و با این زندگی دنیایی پر از صلح و دوستی بسازیم.

ممنون از همراهی همه ی شما عزیزان،

مخصوصاً درنای عزیزم.

دوستتان دارم.

وین دایر ۲۰۱۵- ۱۹۴۰

رویدادها و اوضاع و شرایط جایگاه شما را در زندگی تعیین نمی کنند،

بلکه فقط تواناییهایتان را محک می زنند.

وین دایر

وین دایر عزیز، ممنون از الهام بخشی هایتان و مرسی برای نور و عشقی  که در زندگی بسیاری از خواننده هایت  در سراسر دنیا آوردی.

روحت شاد.

                                                                                          

ﺧﺴﺮﻭ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﮔﻔﺖ:
ﮔﺎﻫﯽ !!…
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ،
ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ …
ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ !!.
ﮔﺎﻫﯽ !!!…
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ …
ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﯼ،
ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩﺍﯼ!!!
ﮔﺎﻫﯽ !!!…
ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﯽ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ …
ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ!!!
ﮔﺎﻫﯽ !!!…
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ،
ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ:
ﻓﺮﻕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ …