تمرین سپاسگزاری

تحقیقات نشان می‌دهد هنگامی که در روز، سه موهبتی را که خدا به ما عطا کرده بر شمریم میزان شادیمان بیشتر می‌شود و سبب بالا رفتن شور و اشتیاق و روحیه‌مان می‌شود؛

همچنین از نظر فیزیولوژی، همزمانی سپاسگزار بودن و استرس داشتن، غیر ممکن است.

ذهنمان نمی‌تواند همزمان دو فکر متضاد داشته باشد.

اگر بر سپاسگزاری تمرکز کنید نمی‌توانید منفی باشید؛

همچنین می‌توانید با قدردانی از همکارانتان به آن‌ها نیرو دهید و متعهد ترشان کنید.

مثبت یا منفی انتخاب با شماست: شکایت‌ها را به راه حل، نوآوری و موفقیت تبدیل کنید ؛

جان گوردون، فیروزه مهرزاد، نشر لیوسا،  چاپ دوم

برای نورانی ماندن قلب های توی سینه دعا کنیم

خدایا می شود امشب دل کسی تنگ نباشد؟

می شود دست هایمان را بگیری؟

مگر نه اینکه  نامه ی آرزوهایمان را می خوانی و هوایمان را داری،

حضورت را برای ما که گاهی فراموشت می کنیم پررنگ تر  و آغوش مهربانی ات را برای همه باز کن.

نه اینکه ما لایق آن همه نور بوده باشیم بلکه  چون شما بی نیازی هستید ستوده.

برای نورانی ماندن قلب های توی سینه دعا کنیم.

 

امروز بر چیزهای ساده و کوچک تمرکز کن و لذت ببر.

این آسان ترین و سریع ترین راهی است که من برای تقویت شادی می شناسم.

همین حالا نفس عمیقی بکشید و به سه چیزی فکر کنید که به خاطر آنها قدردان و خوشحال هستید.

۳۶۵ روز، هر روز از سال شادی را در زندگی خود تجربه کنید؛

مری جین رایان؛ فیروزه مهرزاد، نشر پردیس دانش