هوپ واقعاً کمک کردن به مردم را دوست داشت ولی تازگی‌ها در گوش سپردن و حل کردن مسائل آنها دچار مشکل شده بود؛

در حالی که آنها صحبت می‌کردند تنها چیزی که هوپ می‌توانست به آن فکر کند، مشکلات خودش بود.

او لب‌های آنها را که تکان می‌خورد می‌دید ولی به این فکر می‌کرد که اگر آنها از مشکلات من آگاه بودند؛

اگر آنها داستان زندگی مرا می‌دانستند؛ اگر آنها فقط می‌دانستند

مثبت یا منفی انتخاب با شماست: شکایت ها را به راه حل، نوآوری و موفقیت تبدیل کنید؛ جان گوردون؛فیروزه مهرزاد، نشر لیوسا، چاپ دوم،۴۵۰۰ تومان

کتاب را می توانید از Dorsa.book.ir  تهیه کنید.

 

آهن ربای شادی

خوش بینی، آهن ربای شادی است.                                                                        

اگر مثبت باشی،

چیزهای خوب، اتفاقات خوب و افرادی خوب به سویت کشیده می شوند.
مثبت یا منفی، انتخاب با شماست
جان گوردون
نشر لیوسا

کنترل افکار

یکی از عواملی که در زندگی باعث ناراحتی مان می شود افکار مان است… هنگامی که در زندگی دچار مشکلی می شویم و احساس می کنیم از عهده ی ما خارج است، احساسات منفی غالب می شوند و شروع به کنترل روزهایمان می کنند. دیگر قادر به دیدن یا به یاد آوردن موارد خوبی که هنوز در زندگی مان وجود دارد نیستیم . هنگامی که این اتفاق می افتد سعی کنید موارد کوچکی را که در زندگی تان قدردان شان هستید پیدا کنید. در این چیزهاست که نور درونی تان دوباره شروع به درخشیدن  و مسیر جدیدی را  آشکار می کند. اجازه ندهید افکار منفی ذهن تان بر شما غلبه کند… نفس عمیق بکشید… قدردانی… و تمرکز کنید…قدرت انرژی ای را که از درون تان جاری می شود احساس کنید…
در کتاب مثبت یا منفی ، انتخاب با شماست جان گوردون با ذکر سه ابزار غر نزدن و تعیین پنج کاری که به جای شکایت می توانید انجام دهید به این نتیجه می رسد که در هنگام مواجهه به سختی ها:
۱٫ ایمان داشته باشید که به هدفی بزرگ تر دست می یابید.
۲٫ در سختی ها توانمند می شوید.
۳٫ شکست امروز، شما را به پیروزی فردا می رساند.
۴٫ بدترین حوادث در زندگی گاهی اوقات مثل تسریع کننده ای برای بهترین شدن عمل می کنند.

۵٫ مثبت یا منفی، انتخاب با شماست.

مثبت یا منفی

مثبت یا منفی انتخاب با شماست.

همیشه بر راه حل ها تمرکز کنید ته بر مشکلات.

در زندگی بین دو راهی مثبت و منفی حق انتخاب داری؛  جاده مثبت و جاده منفی. جاده مثبت به سلامتی، خوشبختی و موفقیت ختم می شود و جاده منفی به بدبختی، عصبانیت و شکست منتهی می شود. باید تصمیم بگیریم که در کدام جاده قرار بگیریم.

همانطور که جان گوردون در کتاب مثبت یا منفی انتخاب با شماست توضیح می دهد؛ شکایت های بی مورد بر مشکلات تمرکز دارند، در عوض شکایت های قانع کننده بر راه حل ها.

درباره ی تفاوت های این دو در اینجا توضیح داده ام.