مهربانی با خودتان

                                                                                                           

دادن فضایی در ذهن تان به کسانی که رویاهایتان را دست کم می گیرند

 و خوشحالی تان را نابود می کنند

 احمقانه است.

 بخشیدن و رهایی از آسیبی که آنها به زندگی تان وارد کردند

 مهربانی با خودتان است.

محبت

به افکار محبت آمیز بیندیشید. کلمات محبت آمیز به کار برید.
عمل تان آمیخته با محبت باشد. محبت را چاشنی افکار، کلمات و عمل خود کنید.
محبت درجات متعددی دارد. جالب است که بدانید آن چه در نظر اکثر مردم شر نامیده می شود،
صرفاً عدم حضور محبت است. شری وجود ندارد؛ هر چه که هست، عدم حضور محبت است.
تنها یک منبع قدرت وجود دارد که این منبع همه خیر و همه نیک است.

به خودتان سخت نگیرید

لطفاً امروز به خودتان سخت نگیرید.

اگر بتوانم، به خانه ی شما می آیم

و روی مبل کنارتان می نشینم.

با هم پیتزا می خوریم و فیلم مورد علاقه ات را تماشا می کنیم.

ولی نمی توانم.

پس تا زمانی که من نمی توانم این کار را انجام دهم

با خودتان خوب رفتار کنید، باشه؟

قول می دهید؟

دوست یابی

آنیتای یازده ساله با ناراحتی نزد مادرش رفت و شروع به غر زدن کرد:«نمی‌توانم هیچ دوستی برای خودم داشته باشم. آن‌ها همه می‌گویند من حسود هستم و از من فاصله می‌گیرند.»

مادرش در حال دانه دادن به جوجه‌ها بود، آنیتا یکی از جوجه‌ها را در دست گرفت. جوجه بلافاصله قصد فرار کرد.

هر چه دختر او را در دست‌هایش محکمتر گرفت جوجه بیشتر تقلا کرد.

مادرش گفت: «سعی کن با ملایمت و مهربانی او را در دست بگیری.»

آنیتا اطاعت کرد. دست‌هایش را باز کرد و جوجه تلاش کرد بایستد. آنیتا شروع به نوازشش کرد و جوجه بین انگشتان او آرام گرفت.

مادرش گفت:«انسان‌ها هم همینطورند. اگر بخواهی به هر طریقی به زور آن‌ها را نگه داری، ازت دوری می‌کنند. ولی اگر با مهربانی با آن‌ها رفتارکنی، برای همیشه در کنارت باقی می‌مانند.»

مهربانی

آیا در زندگیتان با افراد بدقلق سرو کار داشته‌اید؟
این جمله را برای روبرو شدن با افراد بدقلق شنیده‌اید که می‌گویند «با محبت طرف را بکش؟» خب، من تازگی‌ها در چنین موقعیتی قرار گرفته بودم. اطرافم را افراد بدقلق دور کرده بودند و من به جای‌‌ همان رفتار گستاخانه خودشان، رفتار مهربانانه‌ای در پیش گرفتم. با اینحال همچنان با‌‌ همان رفتار گستاخانه روبرو شدم.

بعد متوجه شدم من از مهربانی‌ام به عنوان راهی برای پیش بردن موقعیتم استفاده کردم! اگرچه لبخند می‌زدم، ژست‌های مهربانانه می‌گرفتم و از کلمات زیبا استفاده می‌کردم ولی در ذهنم از آسیبی که خورده بودم ناراحت و عصبانی بودم و حاضر بودم سر به تن طرف نباشد!

آیا پیش آمده از درون از کسی ناراحت باشی ولی ظاهراً با او رفتار مهربانانه‌ای در پیش بگیری؟ پیش آمده به امید آنکه چیزی را که می‌خواهی به دست بیاوری بی‌‌‌نهایت به طرف مقابل محبت کنی؟

گاهی سعی می‌کنیم صرفاً با مهربانی خودخواهانه‌مان موقعیت یا نقطه نظر شخصی را درباره خودمان تغییر دهیم. ولی مهربانی واقعی از قلبمان جاری می‌شود نه ذهنمان. مهربانی واقعی دائمی است نه هنگام احساس نیاز، مهربانی کردن.

من این فرصت را داشتم تا متوجه این موضوع شوم. توانستم با دید دیگری به موقعیت نگاه کنم و از این موقعیت «آن‌ها مقصرند و حق با من است» دست کشیدم. زمانی که این موضوع را فهمیدم توانستم بدون هیچ چشمداشتی محبت کنم.هر چند کمی سخت است و من هنوز در حال تمرین ولی می دانم موثر است. پنجاه پنجاه یک اصل بازنده است. من این کار را برای تو انجام دادم پس حالا تو به من بدهکاری… این دوستی نیست، این توقع است.

می‌خواهم تشویقتان کنم بدون هیچ چشمداشتی مهربانی کنید. مهربانی جزئی از طبیعت ما است. فقط هنگامی احساس بهتری پیدا می‌کنیم که از حقیقت نشات بگیرد. توجه داشته باشید زمانی که دیدگاه و تمرکزتان را از آنچه می‌توانید به دست آورید به آنچه می‌توانید ببخشید تغییر دهید، شروع به پیشرفت می‌کنید و به موفقیت دلخواه دست می‌یابید. از گرفتن امتیاز خودداری و بی‌دریغ محبت کنید.