آیا امروز دست دوستی دراز کرده ای؟
آیا امروز لبخندی بر صورت کسی نشانده ای؟
آیا امروز کلماتی با مهربانی بر زبان آورده ای؟
آیا خشم و رنجشت را رها کرده ای؟
کسی را بخشیده ای ؟
به کسی محبت کرده ای؟
این ها پرسش های واقعی هستند. اطمینان داشته باشید

آن دانه های محبتی که حالا  می کارید

میوه ها ی زیادی در این جا،  این دنیا و جهان آخرت  به وجود می آورد.

کنترل

یاد گرفته ام همیشه نمی توانم انتظار داشته باشم دیگران احساساتم را محترم بشمارند،

حتی اگر من به احساسات آنها احترام بگذارم.

شخصی خوب بودن ضمانت آن نیست که دیگران نیز با تو خوب رفتار کنند.

تو فقط بر خودت و  انتخاب هایت کنترل داری .

دیگران را یا  می توانی  بپذیری یا ازشان دور شوی.

عاشق زندگی خود باشید

 

نویسنده ی فرانسوی، کولت، جایی اظهار کرده بود:” چه زندگی فوق العاده ای داشته ام! ای کاش فقط زودتر متوجه می شدم، ”

من یا  شما، چطور می توانیم طوری زندگی کنیم که مجبور نشویم چیزی شبیه به این گفته را بگوییم؟ هر روز، بیست و چهار ساعت دیگر در اختیار ما می گذارند تا متوجه زندگی خارق العاده ما ن شویم   و آن چه را که می توانیم برای چشیدن طعم آن انجام دهیم.
در مصر باستان باوری وجود داشت مبنی براینکه اوزیریس، خدای جهان مردگان، با دو سوال به استقبال مردگان می آید: آیا با خودتان شادی آوردید؟ آیا شادی را پیدا کردید؟

بیایید هر روز طوری زندگی کنیم که بتوانیم با بله ی محکمی پاسخ دهیم. حداقل در اعماق وجودمان بدانیم که زندگی ای را که به ما ارزانی شده است قدر دانسته ایم و در شاد کردن دل انسان ها سهیم  بوده ایم. به چه دلیل دیگری زندگی می کنیم؟
به امید آنکه در روزهای عادی تان شادی را بیایید و به امید آنکه با زیبایی قلب تان، ذهن تان و روح تان دیگران را هم شاد کنید.

                                                                                                  

برای رسیدن به رویاهایتان شادی شخصی دیگر را خراب نکنید.

منبع شادی شما نباید سبب ناراحتی دیگران شود.

 همیشه این موضوع را مد نظر داشته باشید.

ثروت هماهنگ؛ جیمز آرتور ری

نشر افکار