بلندپرواز

بلند پرواز: پنج قانون موفقیت نجومی

باب برگ، جان دیوید مان؛ فیروزه مهرزاد، نشر افکار

۱۶۰ صفحه، ۴۰۰۰ تومان

کتاب را از پخش ققنوس  تهیه کنید.

برنده نشان طلای بهترین داستان تجاری دنیا در دومین کنگره اصول بنیادین تجارت در سال ۲۰۰۸
از پرفروشترینهای وال استریت ژورنال
از پرفروش ترین‌های هفته نامه تجارت
رتبه اول پرفروش ترین‌های کتاب روز دنیا به مدت ۲۵ هفته
رتبه اول در موضوع موفقیت و ۸ موضوع دیگر در سایت آمازون

شخصیت خوب ذاتی نیست.

 شخصیت خوب ذاتی نیست. 

باید جزء به جزء با فکر، انتخاب، شجاعت و تصمیم گیری بسازیمش.

زندگی به همین صورت است. تو دقیقاً آن را می سازی. ورشکسته شدن یا ثروتمند بودن، هر دو نتیجه ی تصمیمات تو هستند. تو آنها را می سازی.

بلند پرواز: پنج قانون موفقیت نجومی

باب برگ، جان دیوید مان

نشر افکار