زندگی صادقانه

                                                                                                          

اجازه ندهیم گوش هایمان شاهد چیزهایی باشد که چشم هایمان ندیده است.

اجازه ندهیم دهانمان آنچه را که قلب مان احساس نمی کند بگوید.

زندگی صادقانه ای را تجربه کنیم.

۹ درس از ۹ روش امرار معاش در زندگی

شغلتان چیست؟ مطمئنم چیزهایی درباره ی کارتان می دانید که به طریقی به زندگی دیگران کمک خواهد کرد. به این موضوع به عنوان ابزاری برای بهتر کردن زندگی خودتان و دیگران فکر کنید.

روش هایی که  زندگی مان را به پیش می بریم  گاه سرگرم کننده و آموزنده است. اصول جاری در یک حوزه اغلب در حوزه های دیگر هم موثر است. به عبارت دیگر شخصی که در یک حرفه خبره است می تواند خردمندی اش را به حوزه ی روا بط مان در زندگی بیاورد.

 همانند یک کارگزار بورس فکر کنید:

منتظر سقوط  مواردی که در قلبتان احساس می کنید درست نیستند نمانید. هنگامی که احساس می کنید مواردی به سرعت در حال از دست دادن ارزششان هستند به غرایزتان اعتماد کنید. هر چه زودتر خودتان را بیرون بکشید کمتر آسیب می بینید و شانس بهتر و زودتری برای سرمایه گذاری دوباره در موارد پیشنهادی بعدی خواهید داشت.

همانند یک بازیکن بیسبال  فکر کنید:

اگر می خواهید تاثیر گذارترین ضربه ی هوم ران۱ را داشته باشید  باید آماده ی  حمله های زیادی باشید.

 همانند یک معمار فکر کنید:

در هنگام ساختن یک ساختمان باید مطمئن شوید اولین تمرکزتان یک بنیان محکم است، آنی که حتی در مقابل زلزله ها و دیگر عوامل غیر منتظره دوام بیاورد. همیشه مطمئن باشید که بنیان اولویت مهم تری از ظاهر شیک چیزها دارد.

 همانند یک تاجر فکر کنید:

سعی نکنید پرتقال را در یک کفش فروشی بفروشید. سعی نکنید در یک کفش فروشی پرتقال بخرید. بعضی از مردم خواستار پیشنهادات شما نیستند. بعضی ها آنچه را شما نیاز دارید ندارند.  

 همانند یک باغبان فکر کنید:

باید قبول کنید که تعدادی از گیاهان تنها در یک دوره ی خاص، در یک فصل خاص، زندگی می کنند. اگر سعی کنید مجبورشان کنید طول عمر بیشتری داشته باشند، یک باغبان بد خواهید بود.

 همانند یک وکیل فکر کنید:

وکیل ها می دانند شخصی که برای موفقیت جرو بحث می کند کم ترین قدرت را در گفتگوها دارد. ( این موضوع همچنین درمورد کسانی که خواستار موفقیت در رابطه هستند صدق می کند.)

 همانند یک تربیت کننده حیوانات فکر کنید:

اگر سگ تان از کنارتان فرار می کند دویدن به دنبالش اشتباه ترین کار است. در این صورت سگ سریع تر می دود. در عوض باید آرامشتان را حفظ کنید. حیوانات احساس ترس و تشویش را حس می کنند. طوری رفتار کنید که گویی در حال خوش گذرانی هستید. حیوانات فقط می خواهند جایی که سرگرمی بیشتری یافت می شود حضور داشته باشند.

 همانند یک بازیگر عمل کنید:

در یک بازار رقابتی همیشه باید حرکت متفاوتی انجام داد. از اینکه چه چیزی متفاوت و خاص است آگاهی یابید. این منحصر به فرد بودن را مغرورانه ارتقا دهید.

 همانند یک راننده ی مسابقات اتوموبیل رانی فکر کنید:

راننده های مسابقات می دانند که هرگز نباید به چیزهایی که نمی خواهند از مسیر منحرفشان کنند نگاه کنند. چون هر زمان که به آن نگاه یا فکر کنند هدف شان دقیقاً همان می شود. بنابراین اگر به همه ی خطرات و چیزهای بدی که از مسیر منحرفتان می کند فکر کنید دقیقاً همان بر سر راهتان قرار می گیرد.

 ۱٫هوم ران( زدن گوی به خارج از زمین و دویدن از روی همه ی پایگاهها)

برای عشق و برای زندگی

 اجازه ندهید کلمات دیگران باعث دردتان شوند.

اجازه ندهید سخنان دیگران باعث رنجش تان شوند.

اجازه ندهید اعمال دیگران زنجیرهایی برای زندانی کردن تان شوند.

اجازه ندهید نابینایی دیگران هدف تان را پنهان کند.

اجازه ندهید ناباوری دیگران عشق تان را لکه دار کند.

اجازه دهید کلماتتان باعث قوت قلب دیگران شود، الهام بخش شان باشد و مسیرشان را روشن کند.

اجازه دهید اعمال تان زنجیرهای دیگران را باز کند.

اجازه دهید دست هایتان چشم بند را از دید دیگران کنار بزند.

اجازه دهید عشق تان یک نمونه ی درخشان برای دیگران باشد، الهام بخش باورشان  شوید.

جرات

جرات  رویا پردازی ♫

جرات تصور داشتن هر چیزی،

 جرات  نشان دادن بهترین هایت،

جرات متفاوت بودن از بقیه.

 

  جرات  استفاده از زمان ♫

 جرات با لارفتن از کوه به روش خودت،

 جرات استفاده از هر فرصتی برای دیدن آسمان،

 جرات باور داشتن.

جرات پرواز ♫

 بالاتر از هر پرواز قبلی..

  بالهایت را گسترده و اوج بگیر.

 فقط پرواز.

  و مادامیکه ذهنت را باز نگه  داری،

 هیچ کاری غیر ممکن نیست.

 وقتی ردپایت را بر روی ماه می توان دید

نگو آسمان دست نیافتنی است

به خودم قول میدهم …

آنقدر قوی باشم که هیچ چیز نتواند آرامش ذهنم را برهم زند.
هرکسی را که میبینم با او از سلامتی ، خوشبختی صحبت کنم.
کاری کنم که دوستانم احساس کنند گوهر ارزشمندی در درون شان است.
تنها به بهترینها بیندیشم، تنها برای رسیدن به بهترینها کار کنم و تنها انتظار بهترینها را داشته باشم.
درست به همان اندازه که مشتاق موفقیت خود هستم، مشتاق موفقیت دیگران نیز باشم.
اشتباهات گذشته را فراموش کنم و تمرکزم را بر دستاوردهای بزرگ آینده بگذارم.
همیشه سیمایی بشاش داشته باشم و به هر آفریده ی زنده ای که میبینم لبخند ببخشم.
آن قدر روی رشد خود وقت بگذارم که دیگر وقتی برای انتقاد از دیگران نداشته باشم.
آن قدر قوی که فرصتی به ترس و آن قدر آزاده باشم که فرصتی به نگرانی ندهم.
آن قدربلند نظر که فرصتی به خشم و آن قدر خوشبخت باشم که فرصتی به بدبختی ندهم.
تصورم از خود نیک باشد و این را به دنیا اعلام کنم؛ نه با صدای بلند، بلکه با کردار نیک.
به بهترینی که در در وجودم است، وفادار بمانم و با این اعتقاد زندگی کنم که کل جهان طرف من است.

کریستین دی لارسن