07_7790

اگر می خواهی زندگی ات را تغییر دهی،

باید افکار، باورها، ادراک، داستان ها و تعبیرهایت را تغییر دهی.

برای آنچه در بیرونت می گذرد باید آنچه را در درونت می گذرد  تغییر دهی.

دروازه ای به هوشمندی: داستانی درباره ی قانون جذب؛ لسلی هاوس هولدر، فیروزه مهرزاد، نشر پردیس دانش

صبور باش دانه‌ی کوچک؛ تو برای عالی‌شدنی که در وجودت ذخیره شد خلق شده‌ای.

برای رسیدن به خورشید به خودت اجازه بده ریشه بدوانی. ایمان داشته باش، موفقیت اجتناب‌ناپذیر است.
همه‌ی آن‌چه برای رسیدن به هدف نیاز داری در زمان درست از آن تو خواهد شد.
به یاد داشته باش: آرامش داشته باش، آرام باش.

دروازه ای به هوشمندی: داستانی درباره ی قانون جذب؛ لسلی هاوس هولدر، فیروزه مهرزاد، نشر پردیس دانش

کتاب را می توانید از این جا تهیه کنید.

آرامشی که از درون نشات می گیرد بر همه چیز غلبه می کند.
دنیایی که می بینی با آنچه بر آن تمرکز کرده ای خلق شده .
هرگز برای تطبیق دادن لنز دوربین هایت دیر نیست.

دروازه ای به هوشمندی؛ لسلی هاوس هولدر، فیروزه مهرزاد

نشر پردیس دانش

کتاب را از این جا می توانید تهیه کنید.