داستانی فوق العاده از فرصت و عشق

سکه ی آلایژا، اگرچه به عنوان یک رمان نوشته شده به راحتی در رده ی داستان های روانشناسی قرار می گیرد. داستانی فوق العاده از فرصت و عشق.
در شبی راز آلود، تام که زندگی اش به سرعت در مسیری رو به نابودی قرار دارد با مردی به نام آلایژا ملاقات می کند.

آلایژا با دادن سکه ای کوچک، او را به سفری می فرستد که به کشف درونش منتهی می شود.
سکه ای الهام بخش که باعث می شود روند زندگی اش تغییر کند.

تام در جستجوی آلایژا با کسانی ملاقات می کند که سکه ی او زندگی شان را تغییر داده بود.

با اینحال چنان سردرگم است که می خواهد حتماً دوباره آلایژا را ببیند.

در این جستجو،شروع به شناخت خودش و کشف درونش می کند و سرانجام حقیقتی تکان دهنده برایش فاش می شود.

سکه ی آلایژا چشم ها را به چیزی که درست روبرویتان قرار دارد و به سادگی از دیدنش امتناع می کنید باز می کند.

کتاب را از این جا تهیه کنید

instagram: khoshbakhti.ir

سکه آلایژا

که هستی، چه می خواهی و قصد داری به کجا برسی؟

چطور امید تازه ای بیابید؟
معنی و مفهوم زندگی چیست؟
داستانی درباره ی رستگاری.

سکه ی آلایژا داستانی زیبا درباره ی انسانیت است،.
داستانی کوتاه با تاثیری عمیق،
موثر و به طرز خارق العاده ای امید بخش.
درسی برای زندگی.
برنده جایزه ملی کتاب سال هند

کتاب را از این جا می توانید تهیه کنید.