امروز بر چیزهای ساده و کوچک تمرکز کن و لذت ببر.

این آسان ترین و سریع ترین راهی است که من برای تقویت شادی می شناسم.

همین حالا نفس عمیقی بکشید و به سه چیزی فکر کنید که به خاطر آنها قدردان و خوشحال هستید.

۳۶۵ روز، هر روز از سال شادی را در زندگی خود تجربه کنید؛

مری جین رایان؛ فیروزه مهرزاد، نشر پردیس دانش