جوانه های کوچک

                                                                   

به جای آبیاری تردیدهایتان

جوانه های کوچک قلب تان را آبیاری کنید.

قواعد بازی در زندگی؛ جان گوردون

نشر لیوسا

instagram: khoshbakhti.ir

برنده بودن نگرش است

 اول شدن  رتبه بندی است. برنده بودن نگرش است.

 زمین خوردن از شما یک بازنده نمی سازد

 بلکه

 بلند شدن بعد از هر بار زمین خوردن

 از شما یک قهرمان می سازد.

قواعد بازی در زندگی؛ جان گوردون

نشر لیوسا

instagram: khoshbakhti.ir

نور چراغ قوه تان را روی آن چه صحیح است بتابانید

“بعضی از مرم همیشه غر می زنند که رز خار دارد؛ من متشکرم که خارها رز دارند.”

آلفونزه کارر

هر چه بیشتر قدرت ها، موفقیت ها و قابلیت هایمان را بشناسیم و تایید کنیم؛ هر چه بیشتر چیزهایی که ما را به سلامتی، سرزندگی و کمال می بخشند بشناسیم، زندگی مان با رضایت و خرسندی بیش تری همراه می شود و لحظه به لحظه احساس خوشبختی بیشتری می کنیم. همانطور که جان گوردون در کتاب قواعد بازی در زندگی می گوید: انرژی شناخت آنچه که صحیح است باعث ایجاد اشتیاق برای حرکت به جلو می شود” ، مثل گیاهی که به سوی نور می چرخد.

اما وقتی به شکست هایمان، اشتباهات و ضعف هایمان توجه می کنیم، تنها آن چیزهایی را می شناسیم که صحیح نیست. این جمله “من نمی دانم چه می خواهم، فقط می دانم آن را نمی خواهم.” را حتماً بارها شنیده یا گفته اید. به  تجربه می دانیم که تمرکز کردن روی آنچه مشکل است هیچوقت سبب آن احساسی  که ما به عنوان خوشبختی می شناسیم نمی شود. این گونه افراد احساس ناتوانی، افسردگی و ناامیدی می کنند.

این موضوع بدان معنی نیست که نباید هرگز به مشکلات نگاه کنیم. اما وقتی این کار را کردیم، زمان آن است که بر مسائل مثبت تمرکز کنیم و خوشبختی بیشتری پیدا کنیم.

بنابراین هنگامی که در چنین موقعیتی گیر کردید بهتر است ای سوالات را از خودتان بپرسید:” چه چیز این موقعیت می تواند صحیح باشد؟ در گذشته، چطور با موضوعی مشابه موفقیت آمیز برخورد کرده ام؟ آن موقع چه تدابیری کردم؟ بهترین نتیجه ای که می توانم تصور کنم چیست؟ چه کارهایی باید انجام دهم تا به آن نتایج  برسم؟

به عنوان مثال، وقتی کتابهایم ماهها در ارشاد می ماند چه چیز این موقعیت می تواند درست باشد؟ من آدم عجولی هستم. به نظر می رسد می توانم از این موقعیت صبر بیاموزم. حالا هر بار که به این موضوع فکر می کنم به خاطر می آورم که چاره ی دیگری ندارم. این یک امتحان صبر است و خودم را وادار می کنم به خاطر این موقعیت یاد گرفتنی که برایم فراهم شده سپاسگزار باشم.

تمرکز بر موارد درست به ما انرژی و امید می دهد.

instagram: khoshbakhti.ir