کوانتوم پول

قصد دارم شما را دریک ماجراجویی ذهنی با خود همراه سازم. به جایی که تنها اصول، عاقلانه به نظر می‌رسند. اگر می‌خواهید درآمد بیشتری داشته باشید، لازم است کمی! فقط کمی، دربارهٔ فیزیک بدانید.

بیایید با نقطه نظراتی که در قرن بیستم به جایگاه مطمئنی رسیده است، آشنا شویم. ابتدا نیوتون را می‌شناسیم که جامعه علمی را با قانون جاذبه آشنا کرد: هر آنچه به بالا بیاندازید، به زمین می‌افتد، هر عملی عکس العملی دارد و…

و آنگاه دانشمندان شروع به مطالعه نور کردند. هنگامی که فوتون‌ها مورد مطالعه قرار گرفت، متوجه شدند گاهی نورهمانند یک ذره عمل می‌کند- ولی گاهی هم آن مثل یک موج عمل می‌کند. و جالب‌تر، عمل آن بستگی به نوع مشاهده ما دارد!!

فیزیک کوانتوم معتقد است ماده در ابعاد مختلف وجود دارد. ما واقعیتمان را بر اساس امواج پیشنهادیمان می‌سازیم. یعنی دنیایمان را بر اساس خواسته‌هایمان می‌سازیم. در حقیقت اکثر اصول مورد قبول در فیزیک کوانتوم به مشاهدات ناظرش بستگی دارد.

حالا تصور کنید از این میدان کوانتومی بهره برداری کنید و از آن برای جذب پول در زندگیتان استفاده کنید.

دانش آموز: چه چیزی میدان کوانتومی را مهم می‌کند؟

استاد فیزیک: می‌دانی میلیونر‌ها از این علم استفاده می‌کنند؟

دانش آموز: پول که روی درخت سبز نمی‌شود!

استاد: بله، همینطوره… پول از کاغذ درست می‌شود… کاغذ از درخت درست می‌شود.

دانش آموز: پس، پول روی درخت سبز می‌شود!

هر چیزی که همین حالا در دنیایتان معقول به نظر می‌رسد- با یک فکر شروع می‌شود. وهمان طور که آن فکر گسترش می‌یابد، طبق اصول میدان کوانتومی به واقعیت می‌پیوندد. ما واقعیتمان را بر اساس امواج پیشنهادیمان می‌سازیم.

آنچه در همهٔ تئوری‌های کوانتوم مشترک است، این است که شما مشاهده‌گر و شرکت کننده هستید. با مشخص کردن آرزو و توجه ثابت و مصمم، شما می‌توانید دنیایی را که می‌خواهید در آن شرکت داشته باشید انتخاب کنید.

به زبان ساده، هر انرژی با فرکانس خاصی در حال ارتعاش است. چون شما هم انرژی هستید، پس با فرکانس خاصی در حال ارتعاش هستید. چیزی که فرکانس شما را در هر لحظه تعیین می‌کند فکر و احساس شما در آن لحظه است. همه خواسته‌ها و آرزوهای شما نیز از انرژی ساخته شده‌اند و در حال ارتعاش هستند. همه چیز انرژی است. واقعیت شگفت انگیز این است: وقتی در مورد چیزهای خوبی که می‌خواهی فکر می‌کنی و آن‌ها را احساس می‌کنی، در واقع در حال تنظیم خودت روی آن فرکانس خاص هستی. این کار باعث می‌شود انرژی آن چیز‌ها برای شما به ارتعاش درآیند و در زندگی شما ظاهر شوند. این کار باعث می‌شود آن چیز به طور معجزه آسا به سوی شما کشیده شود.

این یک اصل معتبر و یک واقعیت است.

کلید: افکار، احساسات و عملکردهایی است که همین الان برای خودتان پیش‌بینی می‌کنید.

instagram: firoozeh_mehrzad